CatSecure

El CatSecure és un servei de control de l’estat del servidor a temps real amb la finalitat de garantir l’òptim funcionament del sistema informàtic i de les actualitzacions del sistema. 

En què consisteix?

L’aplicatiu del Catsecure comprova, en temps real, que tant l’estat físic de l’equip com el de la xarxa són els adequats per assegurar un bon funcionament del sistema informàtic i preveure possibles incidènciesA més, el Catsecure verifica que tant la còpia de seguretat, com les actualitzacions del sistema, s’han realitzat correctament. 

A Catfarma ens ocupem de revisar diàriament les dades enregistrades amb la finalitat de garantir que s’està treballant de manera segura i actualitzada.  


Com funciona?

Una vegada instal·lat al servidor, el CatSecure realitza les següents comprovacions

 Estat de les còpies de seguretat de Nixfarma.
  Actualitzacions del programa.
  Actualitzacions dels catàlegs dels majoristes.
  Actualitzacions de les bases de dades del Bot Plus.
  Estat físic del PC servidor per preveure caigudes del sistema.
  Estat correcte de la xarxa.

En cas que el CatSecure detecti que algún procés no s’ha realitzat correctament o que existeix qualsevol incidència, ens posem en contacte amb la farmàcia per informar i oferir una solució. 

A Catfarma ens ocupem de supervisar el sistema informàtic perquè no t'hagis de preocupar de res i puguis invertir el temps en el teu negoci.