La solució integral per a la gestió de l'oficina de farmàcia.

Nixfarma és un complet paquet d’aplicacions que ofereix solucions per facilitar la gestió i el control diaris de l’oficina de farmàcia. 
La seva missió és donar suport a l’acció professional del farmacèutic, a optimitzar els processos de la farmàcia i millorar-ne la rendibilitat.

Nixfarma inclou tots els mòduls necessaris per a la gestió de  l’oficina de farmàcia com fidelització de clients, dispensació robotitzada, formulació magistral, integració amb etiquetes electròniques, calaix automàtic, etc.


Catfarma, distribudors oficials de Nixfarma  

Catfarma és distribuïdor oficial de Nixfarma a Catalunya. Tenim un absolut domini del software de gestió i la tecnologia que l’envolta. Això ens permet donar un complet assessorament als nostres clients en l’ús i l'adaptació del programa.  
El nostre assessorament sobre les funcionalitats del programa i les seves eines permetrà adaptar el Nixfarma a les necessitats específiques i a la manera de treballar de la teva farmàcia. 

Ens ocupem de tot el procés d’instal·lació, així com de la formació i d’oferir assistència tècnica per a qualsevol dubte o incidència que pugui sorgir. 

Estem constantment organitzant formacions en forma de sessions, butlletins setmanals, aules virtuals, amb la finalitat d’oferir una formació continuada i ajudar a treure el màxim rendiment del programa.