La solució integral per a la gestió de l'oficina de farmàcia.

Nixfarma és un complet paquet d’aplicacions que ofereix solucions per facilitar la gestió i el control diaris de l’oficina de farmàcia. 
La seva missió és donar suport a l’acció professional del farmacèutic, a optimitzar els processos de la farmàcia i millorar-ne la rendibilitat.

El Nixfarma inclou tots els mòduls necessaris per a la gestió de  l’oficina de farmàcia com fidelització de clients, dispensació robotitzada, formulació magistral, integració amb etiquetes electròniques, calaix automàtic, etc.


Catfarma, distribuídors oficials de Nixfarma  

A Catfarma tenim un absolut domini del software de gestió i la tecnologia que l’envolta. Això ens permet donar un complet assessorament als nostres clients en l’ús i l'adaptació del programa.  
El nostre assessorament sobre les funcionalitats del programa i les seves eines permetrà adaptar el Nixfarma a les necessitats específiques i a la manera de treballar de la teva farmàcia. 

Ens ocupem de tot el procés d’instal·lació, així com de la formació i d’oferir assistència tècnica per a qualsevol dubte o incidència que pugui sorgir. 

Estem constantment organitzant formacions en forma de sessions, butlletins setmanals, aules virtuals, amb la finalitat d’oferir una formació continuada i ajudar a treure el màxim rendiment del programa.

Mòduls de Nixfarma  

Nixfarma SMS NixfarmaCMI Nixfarma PIC Nixfarma MOBILE

Nixfarma MULTIEMPRESA Nixfarma Q Nixfarma GRUPO Cuentapul

Nixfarma FM Puletiq Nixfarma DIRECTO Nixfarma ACTUALIZA

Puldata Nixfarma GLN Nixfarma SPD Nixfarma TOL