Política de privacitat

Catfarma Gestió S.L – Avinguda Sant Esteve, 37 – Granollers (Barcelona)

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT – INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D´acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), CATFARMA manifesta que el domini www.catfarma.net propietat de CATFARMA Gestió S.L. amb CIF B-65765992 i amb domicili l´avinguda Sant Esteve, 37 – Granollers (Barcelona).

Que CATFARMA consta inscrita al Registre 1133/3326 amb el número 057795.

CATFARMA no pot assumir cap responsabilitat derivada de l´ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d´Internet. Amb els límits establerts a la llei, CATFARMA no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d´Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d´Internet de www.catfarma.net estan elaborats per professionals de la mateixa, degudament qualificats per a l´exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l´esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d´un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d`Internet de www.catfarma.net poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programes i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de CATFARMA o els seus llicenciats. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de CATFARMA .

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l´accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

Protecció de dades personals

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, el fem sabent que les seves dades personals, que poden estar en aquesta web, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de CATFARMA CIF: B-65365792 La finalitat d´aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

En el cas que aquesta web, en algunes ocasions amb la finalitat de comptar d´un perfil dels seus usuaris i analitzar el servei i/o productes amb major interès, pugui utilitzar galetes, és a dir, petits fitxers de dades que es generen al ordinador de l´USUARI i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l´última vegada que l´usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l´usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d´accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L´USUARI té l´opció d´impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, CATFARMA no es responsabilitza que la desactivació de les pròpies, impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que CATFARMA ofereix a través website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal l´informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de CATFARMA per poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com per informar-li de les millores del lloc Web.

Si desitja exercir els drets d´accés, rectificació, cance·llació o oposició, pot dirigir-se a: CATFARMA Gestió S.L. a l´avinguda Sant Esteve, 37 – Granollers (Barcelona), o bé, enviar un correu electrònic a info@catfarma.net

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de CATFARMA Els drets de Propietat Intel·lectual i d´explotació i reproducció d´aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (hípers-links) que s´estableixin des ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d´aquesta, tret que expressament s´especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per CATFARMA per les seves societats filials i/o dominades per tercers.
Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l´Ordenança Jurídica espanyola i/o comunitària.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenient i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de CATFARMA l´ús que l´usuari pugui portar a terme sobre això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d´aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d´aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de CATFARMA .

CATFARMA no transfereix als usuaris la propietat del seu programari. L´usuari propietari del suport en el qual el programari està gravat. CATFARMA posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el sowftare. Si l´usuari transfereix programari d´aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L´USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d´Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

CATFARMA GESTIO, S.L. és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Interessat i l’informa que
aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:
Finalitats del tractament: gravació de la conversa telefònica per motius de qualitat per poder atendre millor les
necessitats de l’interessat.
Legitimació del tractament: per un interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR).
Criteris de conservació de les dades: les trucades es poden conservar durant un termini màxim de sis mesos. Això no
obstant, es podran conservar durant més temps en cas d’haver-hi fets susceptibles de requeriment per part de les
autoritats públiques competents.
Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, tret que sigui obligació legal.
Drets que té l’Interessat:
- Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu tractament.
- Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta
a la normativa vigent.
Dades de contacte per exercir els seus drets:
CATFARMA GESTIO, S.L.. C/ Germana Assumpta, 1 - 17401 Arbúcies (Girona). E-mail: info@catfarma.net