Aquests sistemes de calaix automàtic estan totalment integrats amb Nixfarma. Automatitzen la gestió de tot l’efectiu de l'oficina de farmàcia, amb la finalitat de millorar-ne la productivitat i la seguretat.